SİYAMİX

FAYDALARI

- Genç hayvanlarda sağlam kemik ve kas gelişimi sağlar.

- İşkembenin erken gelişmesini sağlayıp genç hayvanlarda

  kaba yeme erken başlamalarını sağlar.

- Buzağı kuzu ve genç hayvanlarda hızlı ve sağlıklı beslenme

- Besi haynavlarında yemden yararlanmayı arttırarak besi

  performansını artırır.

- Damızlık hayvanlarda sperma kalitesini arttırır.

- Besi hayvanlarına sağlam kas yapısı kazandırır.

- Rumende gaz oluşumunu engeller.

- Sağlıklı tüy ve tırnak gelişimi sağlar.

- Döl tutmayı arttırır.

SACCHAROMYCES  CEREVİSİAE(CANLI MAYA)

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sindirim kanalının

mikroflora dengesini düzenler Potojenik mikroorganizmaların

zararlı hale geçmesini ve üremesini önlemek

Yemden yararlanmayı artırmak

Bağışıklık sisteminde etkili olmak

B grubu vitaminleri sentezleyerek sindirime katkıda bulunurlar. 

Mineral Madde ve Vitamin noksanlığı hayvanlarda aşağıdaki rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur.

- Zayıflık,

- Hipomagnezemi(tetani),

- Yapağı kalitesinin bozulması

- Kızgınlık belirtilerinin gecikmesi ve azalması,

- Buzağılarda beyaz kas hastalığı,

- Ölü ve zayıf buzağı doğumları,

- Kemik erimesi,

- Sütte okside tat,

- Yavru atma oranın yükselmesi.

- Beslenmeye bağlı anemi

- İştahsızlık,

- Süt veriminin azalması

- Kemik gelişiminin gerilemesi

- Hipokalsemi(süt humması),

- Ağırlık artışının yavaşlaması,

- Yabancı cisim yeme ve yalam olayları

- Döl veriminde azalma,

- İnkoordinasyon

Bileşimi 5 Kg

VİTAMİN A 5.000.000 IU
VİTAMİN D3 1.000.000 IU
VİTAMİN E 1000 MG
NİACİN 1100 MG
VİTAMİN B12 30 MG
VİTAMİN B1 40 MG
DEMİR SÜLFAT 3100 MG
ÇİNKO 4.500 MG
MANGAN 3000 MG
BAKIR 1100 MG
İYOT 60 MG
KOBALT 60 MG
SODYUM SELENİT 60 MG
SODYUM BİKARBONAT 5000 MG
MAGNEZYUM 3000 MG
LİZİN 1500 MG
METHIONINE 1500 MG
CANLI MAYA 4.5 1012CFU 500 MG

 

©2023 - Siya Life Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM