AnaSayfa / Ürünler / Oral Solisyonlar / POWERFUL-MİN

POWERFUL-MİN

İz mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla

Kanatlı Hayvan :İçme suyuna 0,5 – 1 litre / 1000 ml

Besi Sığırı : 10 ml/100 kg canlı ağırlık /1 litre su

Gebe ve Laktasyondaki Sığır : 15 ml / 100 kg canlı ağırlık / 1 litre su

Buzağı, gebe ve süt veren koyun , keçi : 7,5 ml / 0,5 litre su

Koyun , Keçi :5 ml /0,5 litre su

Kuzu , oğlak :2,5ml / 0,5 litre su

Uyarılar, Önlemler

1.Güvenlik İçin : Kullanım sırasında solunumun korunması , gözlük ve eldiven takılması gereklidir.

2-Katkı maddelerinde premix  formunda ilave edilmelidir.

3-Koyunlarda ; yemdeki bakır düzeyinin 10 mg / kg’ı aştığında bazı koyun türlerinde zehirlenmelere yol açabilir.Sığırlar da geviş getirmenin başlamasından sonra , yem maddesindeki bakır düzeyinin 20 mg / kg’nın altında olması durumunda yüksek molibden ve sülfür içerikli çayır, mera otları sığırlarda bakır yetersizliğine neden olabilir.

Depolama

Kuru ve serin (< 25°C) yerlerde ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir.

BU BİR İLAÇ DEĞİLDİR , YEM PREMİXİDİR.

TEDAVİ AMACI İLE KULLANILAMAZ.

 

©2022 - Siya Life Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM