AnaSayfa / Ürünler / Oral Solisyonlar / SİLACRUMİN ORAL SOLİSYON

SİLACRUMİN ORAL SOLİSYON

Silucramin Oral Çözelti , evcil hayvanların içme sularına her gün taze olarak katılmak

 suretiyle oral yolla kullanılır.Uygulamaya veteriner hekim önerisi ve hayvanların

genel durumuna göre ,4-8 gün devam edilir ve her ay tekrarlanır.

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER / UYARILAR

Koyunlar bakıra en duyarlı hayvan türüdür.Toprakta bakır oranı en yüksek olan

bölgelerdeki koyunlarda , kronik bakır zehirlenmesi görülebilir.Bu hayvanlarda,

alyuvarların parçalanması ,sarılık ,karaciğer nekrozu ve böbrek yetmezliğine yol

açabilir.Silacrumin Oral Çözelti bileşimindeki maddeler , asidik karakterdedir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Önerilen tedavi dozlarında herhangi bir yan etki ve toksik etki göstermez.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Silucramin Oral Çözelti bileşimindeki maddelerin çoğu iyonik olarak aktif

olduğundan, bir çok organik madde ve ilaçla etkileşerek ,selat oluşturur.Bu yüzden

diğer ilaçlarla aynı anda uygulanmamalıdır.Oral tetrasiklinlerle kalsiyum bileşiklerinin

bir arada kullanılması tetrasiklinlerin emilimini azaltır.Ayrıca,nöromuskuler

blokörler , karbonatlar veya bikarbonatlar,fosfatlar , sülfatlar ve tartaratlarla

geçimsizdir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Aşırı yüksek uygulamalar , kalpte aritmi ve blokaja sebep olabilir.Antidotu

atropin sülfattır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s) ; Et ,süt , yumurta için ‘ 0 ‘ gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Herhangi bir kontrendikasyona rastlanmamıştır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15-25O  C’de ışıktan uzakta ,saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 36

aydır.Açılan ürünler 4 haftada tüketilmelidir.

 

©2023 - Siya Life Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM