AnaSayfa / Ürünler / Çözelti Tozları / Siya Vitamin Oral Çözelti

Siya Vitamin Oral Çözelti

Siya vitamin tüm evcil hayvanlarda baş gösteren çoğul vitamin eksikliklerinin karşılanması,  avitaminoz olgularının sağaltımı, hayvansal verimliliğin arttırılması, diğer metabolik ve bakteriyel hastalıkların sağaltımında gerekli desteğin sağlanması amaclarıyla, tüm vitamin çeşitlerinin  dengeli ve uygun derişimlerde içerecek şekilde hazırlanmış olan ,çoğul bir vitamin formülizasyonudur. 
 
FARMAKOLOJİSİ VE ÖZELLİKLERİ:
 
Kanatlılar başta olmak üzere ekonomik değeri olan hayvanlar da sağlıklı durumun korunabilmesi  ve sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için rasyonların çoğul vitaminlerin desteklenmesi gerekir. Öte yandan hastalıklar, beklenmedik çevre değişiklikleri, taşıma, aşılama ve tüy dökümü  gibi baskılayıcı çevresel etmenlerin varlığında yem tüketimi de azalacağından vitaminlerin günlük alımıda önemli boyutlar da düşer. Böyle koşullarda çok yönlü kayıpların önlenmesi amacıyla , uygun vitamin desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur. Siya vitamin, belirtilen amaçlarla geliştirilmiş olup ,hayvanların çoğul vitamin gereksinimlerini uygun ve dengeli biçimde karşılayabilen bir toz formülizasyonudur. 
 
KULLANIM YERLERİ:
 
Bu ürün, kanatlılarda vitamin eksikliklerinde, sağlıklı ve hızlı büyüme, yemden yararlanma ve  verimin arttırılmasında destekleyici olarak; aşılama, antiparaziter ilaç uygulaması, taşıma, tüy  dökümü  ve yem değişikliği gibi stres etmenlerinin doğurabileceği verim düşüklükleri ve hastalıkların önlenmesi; ısı stresi, ani iklimsel değişiklikler ve diğer stres durumlarında artan vitamin gereksinimini karşılaması; mikotoksinler başta olmak üzere yemden kaynaklanan verim düşüklükleri, iştahsızlık ve diğer bozukluklarda; basit ve komplike kronik solunum yolu hastalığı, bulaşıcı bronşit, koriza, kolera, bulaşıcı laringotrakeit, kolibasilloz, tifo ve diğer salmonella enfeksiyonları, nedeni bilinmeyen ishaller, sindirim bozuklukları ve koksidiyoz gibi çok sayıdaki hastalığın sağaltımında diğer uygulama- lara destekleyici olarak ve bütün hastalıkların iyileşmesi dönemlerinde kullanılır. 
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZLARI:
 
Kanatlılarda destekleyici olarak 2 gram /100 litre derişiminde içme sularına katılarak sürekli olarak  içirilir. Verimin azalması, stres olguları ve hastalık durumlarında 10 gram/100 litre hesabıyla suya katılarak hayvanların duumu normale dönünceye değin uygulanır. Hastalıklarda ve iyileşme döne- minde 20 gram/100 litre hesabıyla içme suyuna katılarak iyileşme görülene değin içirilir. 
 
MUHAFAZA ŞEKLİ VE RAF ÖMRÜ:
 
Güneş ışığından koruyarak, serin ve rutubetsiz ortamlarda tutulduğundan, raf ömrü, imal tarihin- den itibaren 30 aydır. Ürün ambalajını kapalı tutunuz. Açılmış ambalajları 1 ay içinde kullanınız.
 
Bileşimi (1000 gr'da)
VİTAMİN A: 4.000.000 IU
VİTAMİN D3: 800.000 IU
VİTAMİN E : 500 MG
VİTAMİN K3: 600 MG
VİTAMİN B1: 594 MG
VİTAMİN B2: 1280 MG
VİTAMİN B6: 990 MG
VİTAMİN B12: 0.75 MG
NİACİN: 8000 MG
CALCİUM D-PANTOTHENATE: 2350 MG
FOLİK ASİT: 198 MG
MANGAN: 24180 MG
DEMİR: 21000 MG
ÇİNKO: 22000 MG
BAKIR: 500 MG
KOBALT: 50 MG
İYOT: 250 MG
BİOTİN: 1 MG
CALCIUM: 87500 MG

 

©2023 - Siya Life Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM