AnaSayfa / Ürünler / Çözelti Tozları / Siya Vit Se-E

Siya Vit Se-E

FARMAKOLOJİK ÖZELİKLER:

E vitamini ve Selenyum hücre zarı ve hücre iç yapılarında peroksidasyona bağlı dejeneratif bozuklukların önlenmesi ve hücrenin normal yapısını koruması yönünde birbirini tamamlayıcı biyolojik etkinliklere sahip antioksidan maddelerdir.

KULLANIM SAHASI:

Kümes hayvanlarında E vitamini ve selenyum eksikliğine bağlı encephalomalacai kas distrofilleri hemorajik diathesis ve diğer noksanlık hastalıklarının at, sığır ve koyunlarda E vitamini ve selenyum noksanlığına bağlı kas distrofillerin tedavisidir. Kuzu, buzağı, oğlaklar da beyaz kas hastalığını koruma ve tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJI:

Siya Vit Se-E içme sularına katılmak yada sütle karıştırılıp ağız yolundan içirilmek suretiyle kullanılır. Kanatlılarda tedavi amacıyla 20 litre içme suyuna 100 gr (1 poşet) koruma amacıyla 40 litre içme suyuna 100 gr (1 poşet)katılır.

Bu uygulama 5-7 gün devam ettirilir. At, sığır, koyun ve keçilerde koruyucu olarak 40-50 kg vücut ağırlığı için 15 gr bir defa verilir. 2-3 Hafta aralıklarla 4-5 defa veya ihtiyaç duyulduğu sürece tekrarlanır. Kuzu, buzağı ve oğlaklar da beyaz kas hastalığına karşı koruyucu olarak 20 kg vücut ağırlığı için 5 gr dozunda 1 defa verilir. İhtiyaç duyuldukça 2-3 hafta aralıklarla bu uygulamaya devam edilir. Gebelikte kullabılabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Yemlerde bulunan acılaşma ve bu sebeple ileri derecede oksitlenmiş polimerizasyon ve demirizasyona uğramış yağlar ve yanı sıra oksitleyici çevre koşulları, ultraviole ilacın etkisini azaltır.  Metal iyonları ,nitrik kirlilikleri de E vitamini emilimini azaltır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLEN TEDBİRLER,ANTIDOT

Tavsiye dozlarından birkaç kat fazlasının bir defada yada birkaç gün uzun süreli uygulamalar kronik selenosis’e yol açar. Kanatlılarda kuluçka randımanı düşer, emriyonel defektler oluşur.  Memelilerde akut selenosis, sancı,ishal, anormal duruş ve hareket bozuklukları, solunum güçlülüğü, dolaşım yetmezliği ve koma; kronik selenosis’de tırnakta çatlak ve deformasyonlar, ileri aşamada tırnağın ayrılması, topallık zayıflama,fertilite ve verim düşüklüğü başlıca belirtilerdir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç kalıntı arınma süresi : Et ,süt ve yumurta kalıntı arınma süresi (0) gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Kuru ve rutubetsiz yerde , 15-25 0C arasındaki oda ısısında muhafaza ediniz.

Bileşimi (100 gr'da)
E Vitamini:3000 MG
Sodyum Selenit:21 MG

 

©2022 - Siya Life Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM